Beroepsvereniging en Registratie

Het COOAB2.0 is geen beroepsvereniging, maar moedigt lidmaatschap van de beroepsvereniging BPSW sterk aan. Een beroepsvereniging verbindt en profileert professionals, behartigt belangen van de beroepsgroep en borgt door middel van een gedragscode en tuchtrecht een goede uitoefening van het beroep.


Registratie als ggz-agoog is een formele maar ook krachtige manier om jezelf als professional te positioneren. Door middel van registratie committeer je je aan een voortdurend onderhoud van je kwaliteit en deskundigheid als hulpverlener. Vaak eist de werkgever of een zorgverzekeraar van agogisch opgeleide hulpverleners in de ggz dat zij zich laten (scholen en) registreren als ggz-agoog.


COOAB2.0 is opdrachtgever voor het register van ggz-agogen, dat wordt beheerd door Registerplein. Registratie bij Registerplein heeft dezelfde betekenis en waarde als de BIG-registratie voor (para)medische beroepsgroepen in de gezondheidszorg. Verschillen met de BIG-registratie zijn, dat de BIG-registratie een wettelijke basis heeft en dat de eisen voor (her)registratie door Registerplein strenger zijn dan voor de BIG-registratie.


Criteria voor registratie zijn:

  • een VOG die niet ouder is dan twee jaar.
  • een bachelordiploma uit de sector Hogere Sociale Studies.
  • een certificaat ggz-agoog van een door het COOAB2.0 geaccrediteerde opleiding of nascholing.


Er bestaat een Basisregistratie voor ggz-agogen die net van de opleiding komen of die zich op basis van de zij-instroomregeling laten registreren. Deze Basisregistratie is drie jaar geldig. Na die drie jaar moet de geregisteerde ggz-agoog voldoen aan de criteria van praktijk en bijscholing om voor de Plusregistratie in aanmerking te komen. Deze is vijf jaar geldig. Ook als je nog in opleiding bent kan je je laten registreren als ggz-agoog.


Voor details en criteria voor herregistratie: zie het Registratieregelement van Registerplein.

Moet je geregistreerd ggz-agoog zijn om als sociaal werker uren te mogen schrijven binnen een DBC?

In de DBC-beroepentabel, die jaarlijks door het Ministerie van VWS wordt vastgesteld, staat voor alle beroepen in de ggz vermeld of zij tijd mogen schrijven ‘die afleidt naar een productgroep’ oftewel tijd die vergoed wordt binnen een DBC. Tot en met 2019 waren SPH, MWD met ggz-differentiatie en ggz-agoog tijdschrijvende beroepen. De MWD-er zonder ggz-differentiatie mocht geen tijd schrijven.

Met ingang van 1 januari 2020 maakt de beroepentabel geen onderscheid meer tussen MWD met en zonder ggz-differentiatie. In 2020 zijn dus MWD, SPH en ggz-agoog allemaal tijdschrijvende beroepen.

Werkgevers of verzekeraars kunnen echter als aanvullende eis stellen, dat een MW-er of SPH-er een geregistreerd ggz-agoog moet zijn, ondanks dat de beroepentabel hen aanmerkt als tijdschrijvende beroepen. Dat heeft dan te maken met kwaliteitszorg waar werkgevers en verzekeraars voor verantwoordelijk zijn.

De BPSW is dé beroepsvereniging van maatschappelijk werkers, jeugd- en gezinsprofessionals en sociaal agogisch werkers. Zij behartigt hun belangen en bevordert de kwaliteit van hun werk in diverse werkvelden, zoals maatschappelijk en sociaal agogisch werk, jeugdhulp, reclassering, wijkteams, GGZ, gezondheidszorg, sociaal psychiatrische ondersteuning en gehandicaptenzorg.


De BPSW heeft een functiegoep ggz-agoog.

Sociaal professionals bieden kwetsbare cliënten professionele hulp. Met een registratie bij Registerplein laten professionals aan cliënten, werkgevers en opdrachtgevers zien dat ze expert zijn in hun vak en dat ze blijven bijleren. Zo waarborgt Registerplein de kwaliteit van hun vaardigheden.


Registerplein toetst onafhankelijk en volgens breed gedragen criteria of geregistreerde professionals zich aantoonbaar scholen, competenties onderhouden en continu bijblijven op hun vakgebied.