Initiële opleiding

Ggz-agoog is een afstudeerrichting van de bacheloropleidingen Sociaal Werk (of Social Work, SW), voorheen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) en Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH).


De omvang (90 EC) en inhoud van het onderwijs in deze afstudeerrichting is in het verleden landelijk vastgesteld door de branchevereniging GGZ Nederland (nu: De Nederlandse GGZ) en de beroepsvereniging BPSW, in overleg met de Vereniging Hogescholen. Vanaf 2014 is het boekje Afstudeerrichting ggz-agoog. Landelijk onderwijsarrangement van Franssen et al. de basis geweest voor het onderwijsprogramma van de afstudeerrichting en nascholing ggz-agoog. Tien jaar later noopten ontwikkelingen in het hoger onderwijs en in het werkveld tot een aanpassing van het boekje. In opdracht van het COOAB2.0 is een nieuw onderwijskader ontwikkeld door een projectgroep uit het Landelijk Samenwerkingsverband van hogescholen die de opleiding ggz-agoog aanbieden. Dit onderwijskader is op deze pagina te downloaden.


Het COOAB2.0 ziet erop toe dat hogescholen die de afstudeerrichting ggz-agoog aanbieden voldoen aan de landelijke eisen. Hogescholen moeten hun onderwijsprogramma laten accrediteren door het COOAB2.0. Daartoe moeten zij hun onderwijsprogramma ggz-agoog laten toetsen door Hobéon, een instantie voor advies, certificering en accreditatie. Hobéon brengt advies uit aan het COOAB2.0 om een opleiding wel of niet te accrediteren. Vanaf 2025 fungeert het nieuwe onderwijskader als basis voor accreditatie.


Hogescholen met een door het COOAB2.0 geaccrediteerde afstudeerrichting ggz-agoog mogen studenten bij hun diplomering naast het bachelordiploma ook het certificaat ggz-agoog geven. (Een vermelding op de cijferlijst volstaat ook, een apart certificaat is niet noodzakelijk.)

Post HBO-opleiding (= nascholing)

De post-bachelor opleiding (ook wel 'nascholing'genoemd) tot ggz-agoog, en daarmee ook de registratie als ggz-agoog bij Registerplein, staat open voor hulpverleners in de ggz met een initiële, door de NVAO geaccrediteerde opleiding, die voorkomt in onderstaande tabel. 


Huidige Hogere Sociale Studies

Vroegere HSAO

Sociaal Werk (Social Work)

CMV

Cultureel Werk

Creatief Educatief Werk

MWD

MWD

SPH

SPH

HBO-IW

SJD (tot 2012)

Toegepaste Psychologie

Theologie

GPW

Vaktherapie (incl. PMT)

Creatieve Therapie

De volgende hogescholen zijn door het COOAB2.0 geaccrediteerd. Tussen haakjes het jaartal waarin de accreditatie afloopt.


 1. Avans Hogeschool ('s Hertogenbosch en Breda, 2026 resp. 2027)
 2. Capabel Hogeschool Utrecht (2025)
 3. Christelijke Hogeschool Ede (2026)
 4. De Haagse Hogeschool (2027)
 5. Fontys Hogeschool (2026)
 6. Hanzehogeschool (2026)
 7. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) (2026)
 8. Hogeschool van Amsterdam (2026)
 9. Hogeschool Leiden (2026)
 10. Hogeschool Rotterdam (2025)
 11. Hogeschool Utrecht (2026)
 12. Hogeschool VIAA (2025)
 13. Hogeschool Windesheim (Zwolle en Flevoland, 2026)
 14. Hogeschool Zeeland (2026)
 15. Inholland (2026)
 16. LOI Hogeschool (2026)
 17. NCOI (2025)
 18. NHL Stenden Hogeschool (2027)
 19. Zuyd Hogeschool (2027)

Vanaf 2018 zijn de nascholingsprogramma's van de volgende hogescholen en andere aanbieders door het COOAB2.0 geaccrediteerd. Tussen haakjes het jaartal waarin de accreditatie afloopt.


 1. Christelijke Hogeschool Ede (2027)
 2. Fontys Hogescholen, Eindhoven (2028)
 3. Hanzehogeschool, Groningen (2026)
 4. Hogeschool Windesheim, Zwolle (2025) 
 5. Hogeschool Zeeland (2025)
 6. Inholland Academy (2027)
 7. LOI Hogeschool (2024)
 8. RINO-groep, Utrecht. (2025)
 9. Saxion Hogeschool (2026)

Cursisten die de nascholing willen volgen moeten minimaal 16 uur per week werkzaam zijn in het werkveld van de ggz of de verslavingszorg, en zij moeten binnen hun taken kunnen werken aan de ontwikkeling van de competenties van de ggz-agoog.

 

Hulpverleners in de ggz die niet voldoen aan de genoemde opleidingseisen kunnen niet gecertificeerd worden als ggz-agoog. Als zij de opleiding voor hun eigen deskundigheidsbevordering willen volgen is dat mogelijk, maar wanneer zij gecertificeerd en geregistreerd willen worden moeten zij eerst een diploma SW halen.

 

Een hogeschool die de nascholing ggz-agoog wil aanbieden moet zijn programma door het COOAB2.0 laten accrediteren. Daartoe moet het onderwijsprogramma getoetst worden door Hobéon, een instantie voor advies, certificering en accreditatie. Hobéon brengt advies uit aan het COOAB2.0 om een opleiding wel of niet te accrediteren.

 

EVC

Het is niet mogelijk om via een EVC-procedure de kwalificatie ggz-agoog te behalen. EVC-rapportages van bureaus die zich hierop toeleggen worden door het COOAB2.0 niet erkend.