Initiële opleiding

Ggz-agoog is een afstudeerrichting van de bacheloropleidingen Sociaal Werk (of Social Work, SW), Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) en Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH).


De omvang (90 EC) en inhoud van het onderwijs in deze afstudeerrichting is landelijk vastgesteld door de branchevereniging GGZ Nederland en de beroepsvereniging BPSW, in overleg met de Vereniging Hogescholen. In een samenwerkingsverband van vijftien hogescholen zijn tien modules ontwikkeld, die in elke opleiding en nascholing tot ggz-agoog herkenbaar aanwezig moeten zijn. Het boekje Afstudeerrichting ggz-agoog. Landelijk onderwijsarrangement van Franssen et al (2014) is hiervoor de basis.


Het COOAB2.0 ziet erop toe dat hogescholen die de afstudeerrichting ggz-agoog aanbieden voldoen aan de landelijke eisen. Hogescholen moeten hun onderwijsprogramma laten accrediteren door het COOAB2.0. Daartoe moeten zij hun onderwijsprogramma ggz-agoog laten toetsen door Hobéon, een instantie voor advies, certificering en accreditatie. Hobéon brengt advies uit aan het COOAB2.0 om een opleiding wel of niet te accrediteren.


Hogescholen met een door het COOAB2.0 geaccrediteerde afstudeerrichting ggz-agoog mogen studenten bij hun diplomering naast het bachelordiploma ook het certificaat ggz-agoog geven.


Vanaf 2018 zijn de volgende hogescholen door COOAB2.0 geaccrediteerd:


 1. Avans Hogeschool
 2. Christelijke Hogeschool Ede
 3. De Haagse Hogeschool
 4. Fontys Hogeschool
 5. Hanzehogeschool
 6. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
 7. Hogeschool van Amsterdam
 8. Hogeschool Leiden
 9. Hogeschool Rotterdam
 10. Hogeschool Utrecht
 11. Hogeschool VIAA (vanaf 2021)
 12. Hogeschool Windesheim (Zwolle en Flevoland)
 13. Hogeschool Zeeland
 14. Inholland
 15. LOI Hogeschool 
 16. NCOI
 17. Zuyd Hogeschool

Post HBO-opleiding

De post-bachelor opleiding (ook wel 'nascholing'genoemd) tot ggz-agoog, en daarmee ook de registratie als ggz-agoog bij Registerplein, staat open voor hulpverleners in de ggz met een initiële, door de NVAO geaccrediteerde opleiding, die voorkomt in onderstaande tabel. NB: met ingang van januari 2022 geeft de bacheloropleiding Pedagogiek geen toegang tot de nascholing ggz-agoog en het register. Voor pedagogen die op 1 januari 2022 met hun opleiding ggz-agoog bezig waren of die voor 1 maart 2022 met deze opleiding starten geldt een overgangsregeling (zie hieronder).


Huidige Hogere Sociale Studies

Vroegere HSAO

Sociaal Werk (Social Work)

CMV

Cultureel Werk

Creatief Educatief Werk

MWD

MWD

SPH

SPH

HBO-IW

SJD (tot 2012)

Toegepaste Psychologie

Theologie

GPW

Vaktherapie (incl. PMT)

Creatieve Therapie


Vanaf 2018 zijn de nascholingsprogramma's van de volgende hogescholen en andere aanbieders door COOAB2.0 geaccrediteerd:


 1. Christelijke Hogeschool Ede
 2. Fontys Hogescholen, Eindhoven
 3. Hanzehogeschool, Groningen
 4. Hogeschool Windesheim, Zwolle
 5. Hogeschool Zeeland
 6. Inholland Academy
 7. LOI Hogeschool
 8. RINO-groep, Utrecht.
 9. Saxion Hogeschool

Cursisten die de nascholing willen volgen moeten minimaal 16 uur per week werkzaam zijn in het werkveld van de ggz of de verslavingszorg, en zij moeten binnen hun taken kunnen werken aan de ontwikkeling van de competenties van de ggz-agoog.

 

Hulpverleners in de ggz die niet voldoen aan de genoemde opleidingseisen kunnen niet gecertificeerd worden als ggz-agoog. Als zij de opleiding voor hun eigen deskundigheidsbevordering willen volgen is dat mogelijk, maar wanneer zij gecertificeerd en geregistreerd willen worden moeten zij eerst een diploma SW (of aanverwant) halen.

 

Een hogeschool die de nascholing ggz-agoog wil aanbieden moet zijn programma door het COOAB2.0 laten accrediteren. Daartoe moet het onderwijsprogramma getoetst worden door Hobéon, een instantie voor advies, certificering en accreditatie. Hobéon brengt advies uit aan het COOAB2.0 om een opleiding wel of niet te accrediteren.

 

EVC

Het is niet mogelijk om via een EVC-procedure de kwalificatie ggz-agoog te behalen. EVC-rapportages van bureaus die zich hierop toeleggen worden door het COOAB2.0 niet erkend.